Studia Podyplomowe Zarządzanie AptekąStudia Podyplomowe Zarządzanie Apteką

 


przycisk_zapisz_sie_on_line

 

Program studiów podyplomowych Zarządzanie Apteką powstał w odpowiedzi na potrzebę uzupełnienia wiedzy osób związanych zawodowo z sektorem farmacji o aspekty związane
z kierowaniem apteką jako przedsiębiorstwem przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby wypełniania misji farmaceuty.  Jest ona nie tylko obwarowana zasadami etyki i przepisami prawa farmaceutycznego, ale też wymaga określonego podejścia do klientów apteki, którymi są pacjenci.

Profesjonalny i zorientowany na misję niesienia pomocy pacjentom personel to kluczowy element, którym mogą się wyróżniać apteki, nie mogące reklamować swojej działalności
w standardowy sposób. Konkurencyjność poprzez rozwój opieki farmaceutycznej, czy po prostu promowanie nowoczesnego wizerunku w drodze budowania odpowiednich relacji aptekarz-pacjent to jeden z kluczowych aspektów, których rozwój może mieć realny wpływ na zmianę zyskowności apteki. Zorientowane na pacjenta podejście staje się coraz powszechniej jednym
z ważniejszych elementów strategii zarządzania w aptece.

Takie nowoczesne, wieloaspektowe podejście do tematu zarządzania apteką pozwoli także na zmianę postaw uczestników. Program pokaże nowy aspekt pracy w aptece dla farmaceutów
z dłuższym stażem pracy, u których duży opór wywołuje „sprzedażowe” i wynikowe podejście. Natomiast właściciele, zwłaszcza nie posiadający wykształcenia farmaceutycznego zyskają nowe – oprócz typowo ekonomicznego, spojrzenie na specyfikę biznesu, którym zarządzają. Oznacza to, że podejście wielostronne i wielopłaszczyznowe do zarządzania w branży farmaceutycznej stanie się biznesowym standardem.

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności koniecznych
w zarządzaniu w branży farmaceutycznej i stworzenie wysoko wykwalifikowanych menedżerów.
Program studiów uwzględnia aktualne potrzeby farmaceutycznego rynku pracy i pozwala
na rozwój kluczowych w aspekcie zarządzania apteką kompetencji. Nasi absolwenci uzyskają kompleksową wiedzę na temat najważniejszych aspektów prowadzenia apteki, których zrozumienie stanowi gruntowne przygotowanie do skutecznego zarządzania apteką
w aktualnych realiach rynku farmaceutycznego w Polsce. Interdyscyplinarny charakter studiów zakłada rozwinięcie tematyki z różnych dziedzin mających odzwierciedlenie w codziennej praktyce menedżera/ kierownika apteki.

Kształcenie w toku studiów opiera się na kompleksowym zapoznaniu uczestników
z problematyką zarządzania apteką i wsparciu rozwoju kwalifikacji zawodowych menedżerów
w branży farmaceutycznej. W naszym programie szczególny nacisk kładziemy na osiąganie wysokich rezultatów w sprzedaży w aptekach otwartych oraz zastosowanie skutecznych technik marketingowych w zwiększaniu obrotów apteki.

Program skierowany jest głównie do kadry menedżerskiej sektora farmaceutycznego, w tym właścicieli, kierowników i pracowników aptek oraz pracowników firm farmaceutycznych. Uczestnikami studiów mogą być również osoby zainteresowane podniesieniem wiedzy
i kwalifikacji w zakresie zarządzania aptekami.

Program

Roczny program przewiduje 196 godzin zajęć w ramach pięciu bloków tematycznych, obejmujących strategiczne i marketingowe zarządzanie apteką, aspekty prawne, kwestie związane z rachunkowością i narzędziami informatycznymi oraz zarządzanie personelem
i relacje z otoczeniem. W programie wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania informatyczne, w tym gra symulacyjna i platforma e-learningowa.

1. Zarządzanie personelem w aptece

Komunikacja – podstawowe narzędzie w pracy kierownika

Skuteczne przywództwo

Nie ma szefa bez zespołu

Delegowanie zadań i uprawnień

Wywieranie wpływu na ludzi – motywowanie

Efektywność indywidualne i zespołowa

36 godz.
2. Strategiczne i marketingowe zarządzanie apteką

Marketing w aptece

Zarządzanie apteką w praktyce

Apteka jako mikroprzedsiębiorstwo

Warsztat: Sprzedaż w aptece

56 godz.
3. Rachunkowość i narzędzia informatyczne w zarządzaniu

Rachunkowość zarządcza w prowadzeniu apteki

Systemy informatyczne w aptekach

36 godz.
4. Relacje z otoczeniem

Rola farmaceuty w relacji lekarz-farmaceuta-pacjent

Techniki pracy z pacjentem i psychologia pacjenta

Merchandising apteczny

Jak skutecznie negocjować z firmami farmaceutycznymi

32 godz.
5. Aspekty prawne zarządzania apteką

Ustawodawstwo farmaceutyczne i około farmaceutyczne

Prawo pracy

36 godz.
6. Warsztat Studium przypadku (praca dyplomowa)
Razem: 196 godz.

Zajęcia na studiach podyplomowych w edycji roku akademickiego 2021/2022 odbywać się będą w formie mieszanej.

Studia oferują:

  • gruntowne wprowadzenie w teorię i praktykę skutecznego zarządzania apteką –
    w postaci zajęć umożliwiających integrację wiedzy z różnych dziedzin, w celu dogłębnego przeanalizowania problemów napotykanych w środowisku aptecznym i identyfikacji skutecznych rozwiązań tych problemów,
  • poznanie możliwości wprowadzania tej wiedzy do codziennej praktyki zawodowej,
  • naukę właściwego i efektywnego zarządzania personelem oraz maksymalizowania wykorzystania personelu dodatkowego,
  • rozwój kompetencji w zakresie zarządzania sobą i ludźmi.

Główne zalety naszych studiów wynikają z oferowanych przez nie możliwości rozwoju osobistego równolegle ze zdobywaną wiedzą teoretyczną. Oprócz centralnego założenia programu, jakim jest nauka zarządzania apteką, oferujemy szereg zajęć aktywizujących, budujących umiejętności efektywnego komunikowania się z zespołem czy nawiązywania kontaktów oraz pogłębiających świadomość własnych wzorców zachowań i rozwijających zachowania pożądane w skutecznym managemencie aptecznym.

Studia Zarządzanie apteką to szansa na realne podniesienie kwalifikacji zawodowych dla ludzi, którzy pragną rozwijać swoją karierę poprzez podejmowanie nowych odpowiedzialności zarządczych. Dla wielu pracodawców takie studia stanowią potwierdzenie gruntownego przygotowania pracownika do ciągłego inwestowania w rozwój siebie i swojej kariery.

Organizacja

Zajęcia zaplanowane są z myślą o osobach aktywnych zawodowo zajęcia organizowane są
w soboty i niedziele w godz. od 9.00 do 16.15 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 22/26.

Zajęcia prowadzą wykładowcy akademiccy oraz praktycy rynku farmaceutycznego, działający na nim od wielu lat i na różnych poziomach. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu omawiane tematy
i studia przypadków będą rozpatrywane analitycznie i wielokierunkowo, z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb podmiotów.

Wymagane dokumenty:

Dodatkowo do pobrania

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy (pdf), skierowanie (pdf), Informacje o programie (pdf).

Warunkiem zgłoszenia jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja trwa do 30 września 2021.

 

Koszt studiów: 5900 zł.

Kontakt:

Marta Jasińska
tel.: 42/ 635 62 57
e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

Prowadzący zajęcia:

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla
dr Ewa Brzezińska
mgr Bożena Kowalczyk
dr Marcin Michalak
mgr farm. Michał Byliniak
mgr Izabela Pilżys
mgr Barbara Wandachowicz-Kowalczyk

 

mgr farm. Tomasz Kryński
mgr farm. Marian Witkowski
mgr Paweł Kozłowski