Zgłoszenie kursuZgłoszenie kursu

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości wsparcia prowadzenia zajęć poprzez założenie kursu do przedmiotu na platformie e-Campus (Moodle).
Kursy zakładane na platformie e-Campus umożliwiają wykorzystanie przez prowadzących różnorodnych funkcjonalności w celu wspomagania prowadzenia zajęć, a w szczególności są bezpieczną formą udostępniania i dystrybuowania materiałów dydaktycznych (także multimedialnych).

Nauczyciel akademicki UŁ w celu uruchomienia nowego kursu na platformie wypełnia formularz i dostarcza go do Centrum Rozwoju Dydaktyki, do p. Zbigniewa Mikurendy (zmikurenda@uni.lodz.pl; tel.: 42 635 49 69), pokój 107, 1. piętro.