Konsultacje i kursy z obsługi platformyKonsultacje i kursy z obsługi platformy

Abyście mogli Państwo sprawnie korzystać z funkcjonalności platformy e-Campus zachęcamy do udziału w konsultacjach indywidualnych i szkoleniach.

Szkolenia:

Poziom podstawowy: Wprowadzenie do korzystania z platformy e-Campus (Moodle)

  • 19 listopada 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia na poziomie podstawowym obejmuje omówienie korzystania z narzędzia jako:
• platformy dystrybucji (repozytorium) materiałów z zajęć dla studentów
• bazy do gromadzenia materiałów dodatkowych: linków, artykułów, treści zadań
• zaprezentowanie funkcjonalności ułatwiających pracę ze studentami (frekwencja) oraz ich ocenę (dziennik ocen)

Poziom rozszerzony: Zaawansowane funkcjonalności platformy e-Campus (Moodle)

  • 19 listopada 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia  na poziomie rozszerzonym obejmuje omówienie korzystania z zaawansowanych funkcjonalności narzędzia wspomagających zajęcia m.in.: pliki, strony, formularze, forum dyskusyjne, zadanie, quiz, słownik pojęć, dziennik ocen.

Szczegółowych informacji udziela p. Zbigniew Mikurenda (zmikurenda@uni.lodz.pl; tel.: 42 635 49 69), pokój 107, 1. piętro.