Dystrybucja materiałów dydaktycznychDystrybucja materiałów dydaktycznych

Materiały dydaktyczne są udostępniane z podziałem na kursy odpowiadające zajęciom. W przypadku indywidualnego wspierania zajęć przez nauczycieli formy materiałów są zróżnicowane, tak aby jak najpełniej wspierać konkretne zajęcia.

Dystrybucja materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy służy wyłącznie wspomaganiu zajęć tradycyjnych i nie wymaga dodatkowego rozliczenia w pensum dydaktycznym.