Dystrybucja materiałów dydaktycznychDystrybucja materiałów dydaktycznych

Materiały dydaktyczne są udostępniane z podziałem na kursy odpowiadające zajęciom. W przypadku indywidualnego wspierania zajęć przez nauczycieli formy materiałów są zróżnicowane, tak aby jak najpełniej wspierać konkretne zajęcia.

Dystrybucja materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy służy wyłącznie wspomaganiu zajęć tradycyjnych i nie wymaga dodatkowego rozliczenia w pensum dydaktycznym.

Nowość!

Od roku akademickiego 2019/2020 na platformie e-Campus zostały utworzone kursy odpowiadające wszystkim zajęciom prowadzonym na 1. roku studiów 1. stopnia na Wydziale Zarządzania UŁ. Każdy z wykładowców prowadzących zajęcia na 1. roku może zatem dodać materiały dydaktyczne za pośrednictwem platformy, dodatkowo studenci otrzymują dostęp do wszystkich kart przedmiotów.