Platforma edukacyjna e-Campus (Moodle)Platforma edukacyjna e-Campus (Moodle)

Wsparcie tradycyjnych form kształcenia umożliwia platforma edukacyjna w UŁ (e-Campus), w ramach której nauczyciele akademiccy:

  • dystrybuują materiały uzupełniające do wykładów i ćwiczeń (np. prezentacje, artykuły, skrypt, nagrania, linki)
  • prowadzą zajęcia w formule blended-learning

Platformą eCampus administruje Centrum Informatyki UŁ. Platforma została stworzona w oparciu o system Moodle (ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).

Platforma pozwala na tworzenie i udostępnianie e-kursów zawierających strony z treścią merytoryczną, różnego rodzaju aktywności (dziennik ocen, fora dyskusyjne, zadania, testy) do weryfikacji wiedzy. Posiada także narzędzia służące do komunikacji między nauczycielami a studentami.

Warunkiem korzystania z platformy jest posiadanie konta w USOS-ie, zarówno (dla studentów, jak i pracowników UŁ).

Problemy techniczne związane z działaniem platformy należy zgłaszać na stronie Helpdesk UŁ

http://helpdesk.uni.lodz.pl/