Program

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Pkt ECTS
1 Total Quality Management/Business Excellence (w tym TPS, 6 sigma) 16 3
2 Zarządzanie procesowe i projektowe 16 3
3 Certyfikacja wyrobów 4 3
4 Jakość w systemach logistycznych 4 3
5 Wymagania standardów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN-N/ OHSAS 18001, HACCP/ISO 22000) 32 5
6 Nowe trendy w zakresie standardów zarządzania 4 3
7 Standardy społecznej odpowiedzialności biznesu 4 3
8 Komunikacja i motywacja w zarządzaniu 8 3
9 Warsztaty menedżer jakości (prowadzący Lloyd’s RQA) 16 4
10 Warsztaty auditor wewnętrzny (prowadzący Lloyd’s RQA) 20 4
11 Warsztaty menedżer systemu zarządzania środowiskowego (prowadzący Lloyd’s RQA) 16 4
12 Warsztaty menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (prowadzący Lloyd’s RQA) 16 4
13 Spotkania z praktykami 8 3
14 Seminarium 20 15

Łącznie 184 godziny zajęć dydaktycznych.

aulaPo zakończeniu studiów, zdaniu egzaminów i złożeniu pracy zaliczeniowej, słuchacz otrzymuje świadectwo (z godłem państwowym) Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych „Systemy Zarządzania Jakością wg Norm ISO Serii 9000”.

Słuchacze będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminów organizowanych wspólnie z Lloyd’s Register Quality Assurance:

  • Menedżer jakości,
  • Auditor wewnętrzny,
  • Menedżer systemu zarządzania środowiskowego,
  • Menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Osobom, które pozytywnie zdadzą egzamin zostanie wystawione świadectwo (certyfikat) przez Lloyd’s Register Quality Assurance.