LRQA

Lloyd’s Register Quality Assurance

Lloyd’s Register Quality Assurance jest międzynarodową instytucją certyfikującą zrzeszoną z Lloyd’s Register. Nazwa Lloyd’s Register (LR) tradycyjnie wiąże się z jakością i rzeczywiście Lloyd’s Register zapewnia najwyższy standard wykonania nadzoru technicznego już od 240 lat.

wiedzaLRQA pielęgnuje tą samą reputację w obszarze certyfikacji systemów jakości. Dzisiaj, przez globalną sieć LR, LRQA rozwija się i staje się jedną z wiodących światowych instytucji certyfikujących. LRQA wspiera przedsiębior- stwa o różnej liczbie zatrudnionych od małych firm do dużych międzynarodowych korporacji mających swoje oddziały na całym świecie.

Międzynarodowe uznanie i doświadczenie auditorów pozwala LRQA na dostarczenie szerokiego zakresu profesjonalnych usług certyfikacyjnych.

Celem działalności LRQA jest pomoc klientom w wykorzystaniu systemów zarządzania do doskonalenia swoich organizacji przez rzetelne przeprowadzanie auditów i certyfikację ich systemów jakości.

Więcej informacji na stronie internetowej LRQA

Podyplomowe Studia Systemy Zarządzania Jakością wg Norm ISO Serii 9000 są zorganizowane we współpracy z LQRA

Informacje o Studiach na stronie internetowej LRQA