O studiach

Adresaci studiów

Osoby posiadające wykształcenie wyższe zarówno pierwszego (licencjat, inżynier), jak i drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny np. lekarz).

O studiach

Studia prowadzone są przez Katedrę Logistyki wraz ze strategicznym partnerem o najwyższej renomie międzynarodowej wśród jednostek certyfikujących systemy zarządzania oraz personel (auditorów, menedżerów) Lloyd’s Register Quality Assurance.

Zajęcia prowadzą także menedżerowie najlepszych światowych korporacji (Fortune 500), legitymujący się bardzo wysokimi, profesjonalnymi kwalifikacjami oraz posiadający bardzo duże doświadczenie zawodowe.

Absolwentami studiów są m.in. menedżerowie oraz specjaliści z zakresu zarządzania jakością: ABB, BOT S.A., Coca Cola, Carlsberg, Corning Cable Systems, PGF S.A. Philips, Shell, TP S.A., UPS, Warta S.A.

Zakres studiów

Obejmuje najnowsze spektrum zagadnień tematycznych związanych z zarządzaniem jakością obowiązujących jako standardy w Unii Europejskiej:

  • Systemy zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS/PN-N 18001);
  • Systemy sektorowe (HACCP/ISO 22000, GMP, GHP);
  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001).

Cel studiów

Zapoznanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w firmie z metodyką wdrażania systemów zarządzania jakością, systemów zintegrowanych (zarządzania, jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy), systemów sektorowych.

aulaUzyskanie przez Uczestników studiów formalnych kwalifikacji menedżerskich i auditorskich (auditora wewnętrznego) potwierdzających wysoki poziom merytorycznego ich przygotowania w zakresie problematyki związanej z zarządzaniem jakością.

Studia są zorganizowane we współpracy z LQRA, która umożliwia słuchaczom uzyskanie dyplomów:

  • Menedżer jakości,
  • Auditor wewnętrzny,
  • Menedżer systemu zarządzania środowiskowego,
  • Menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zakres tematyczny studiów obejmuje najnowsze spektrum zagadnień tematycznych związanych z zarządzaniem jakością obowiązujących jako standardy w Unii Europejskiej oraz praktykowane już powszechnie kanony w kontaktach ogólnoświatowych.

Koszty materiałów oraz wszystkich egzaminów i wydanych certyfikatów LRQA są wliczone w cenę studiów.