Kursy i szkolenia otwarteKursy i szkolenia otwarte

Aby wyjść naprzeciw wyzwaniom współczesnej edukacji i zmieniającym się potrzebom odbiorców usług edukacyjnych zapraszamy Państwa na otwarte szkolenia wzbogacające warsztat dydaktyczny. Wszystkie narzędzia wykorzystywane podczas warsztatów będą stanowiły cenną inspirację do modelowania sposobu nawiązywania relacji ze studentami oraz przekazywania im wiedzy w sposób nowoczesny i atrakcyjny.

Aktualnie w ofercie:

Konsultacje i kursy z obsługi platformy e-Campus

Dowiedz się więcej

Dotychczas zrealizowane szkolenia:

Design Thinking w edukacji

Celem warsztatów było poznanie i praktyczne wykorzystanie narzędzi metodyki Design Thinking (Myślenia Projektowego). Udział w szkoleniu z metodyki Design Thinking pozwala na odejście od podawczej roli wykładania wiedzy w procesie dydaktycznym. W efekcie stosowania metod myślenia projektowego student nauczy się jak argumentować, testować, uczyć się przez doświadczenie na błędach oraz wykorzystywać swój kreatywny potencjał do rozwiązywania problemów.

Dowiedz się więcej

Case study – efektywna i efektowna metoda dydaktyczna

Szkolenie z metody case study owocuje przygotowaniem do opracowania autorskich case’ów oraz not dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć.

Dowiedz się więcej

Porozmawiajmy, czyli o skutecznej komunikacji na uczelni

Jak skutecznie się komunikować, aby dostarczać odpowiednią wartość wszystkim zaangażowanym w proces dydaktyczny stronom? Co zrobić, aby budować pozytywne doświadczenie studentów, dydaktyków i pracowników administracji? Podczas tych warsztatów przedstawiciele uczelni i studenci spróbują odpowiedzieć na pytanie: jak się komunikować, aby w pełni korzystać z propozycji dydaktycznej, czerpać satysfakcję z wzajemnych relacji oraz definiować i eliminować czynniki, które negatywnie wpływają na pełne obopólne zrozumienie potrzeb i oczekiwań.

Dowiedz się więcej