Centrum Rozwoju DydaktykiCentrum Rozwoju Dydaktyki

Aktualności

Zgłaszanie propozycji szkoleniowych dla nauczycieli akademickich

Komisja ds. Doskonalenia Dydaktyki UŁ zachęca do przesyłanie informacji o możliwych do zrealizowania przez Państwa ciekawych szkoleniach dla nauczycieli akademickich – zgodnych z zadaniami Komisji ds. Doskonalenia Dydaktyki UŁ.
Komisja może zaoferować prowadzącym szkolenie wynagrodzenie za jego realizację w wysokości ok. 100 zł netto/ 1 h szkolenia wypłacane w formie nagrody z funduszu Komisji ds. Doskonalenia Dydaktyki – decyzję ostateczną w tej sprawie podejmuje Pan Rektor Sławomir Cieślak.

W zgłoszeniu szkolenia prosimy podać następujące informacje:
1. Tytuł szkolenia
2. Krótki opis
3. Max. liczba uczestników
4. Wymagania dotyczące sali (np. stanowiska komputerowe dla uczestników – max. 15 szt., laptop z rzutnikiem)
5. Możliwy termin szkolenia (można podać kilka, bo możemy zaplanować kilka szkoleń)
6. Czas trwania z ew. informacją o konieczności zrobienia przerwy
7. Ewentualne wymagania dla uczestników (np. posiadanie konta w określonym systemie)

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: noweksztalcenie@uni.lodz.pl

Nowość na platformie e-Campus!

Od roku akademickiego 2019/2020 na platformie e-Campus zostały utworzone kursy odpowiadające wszystkim zajęciom prowadzonym na 1. roku studiów 1. stopnia na Wydziale Zarządzania UŁ. Każdy z wykładowców prowadzących zajęcia na 1. roku może zatem dodać materiały dydaktyczne za pośrednictwem platformy, dodatkowo studenci otrzymują dostęp do wszystkich kart przedmiotów.

Zapraszamy wszystkich prowadzących zajęcia na szkolenia dotyczące obsługi platformy e-Campus (Moodle)

Poziom podstawowy: Wprowadzenie do korzystania z platformy e-Campus (Moodle)

  • 28 stycznia 2020 r., g. 9.00-11.00, laboratorium komputerowe 006
  • 19 lutego 2020 r., g. 9.00-11.00, laboratorium komputerowe 006

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia na poziomie podstawowym obejmuje omówienie korzystania z narzędzia jako:
• platformy dystrybucji (repozytorium) materiałów z zajęć dla studentów
• bazy do gromadzenia materiałów dodatkowych: linków, artykułów, treści zadań
• zaprezentowanie funkcjonalności ułatwiających pracę ze studentami (frekwencja) oraz ich ocenę (dziennik ocen)

Poziom rozszerzony: Zaawansowane funkcjonalności platformy e-Campus (Moodle)

  • 28 stycznia 2020 r., g. 11.30-13.30, laboratorium komputerowe 006
  • 19 lutego 2020 r., g. 11.30-13.30, laboratorium komputerowe 006

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia  na poziomie rozszerzonym obejmuje omówienie korzystania z zaawansowanych funkcjonalności narzędzia wspomagających zajęcia m.in.: pliki, strony, formularze, forum dyskusyjne, zadanie, quiz, słownik pojęć, dziennik ocen.

Szczegółowych informacji udziela p. Zbigniew Mikurenda (zbigniew.mikurenda@uni.lodz.pl; tel.: 42 635 49 69), pokój 107, 1. piętro.