Centrum Rozwoju DydaktykiCentrum Rozwoju Dydaktyki

Aktualności

Materiały wspierające przedmiot Rozwój Umiejętności Profesjonalnych

Zachęcamy do wykorzystania w trakcie zajęć materiałów video opracowywanych przez Wojciecha Kurzyka w ramach projektu Mentoring, dostępnych na kanale YouTube.

Pytania i odpowiedzi z zakresu prawa autorskiego w kontekście zajęć online

W oparciu o pytania dotyczące prawa autorskiego, które można było zadawać poprzez formularz  powstała baza odpowiedzi opracowanych przez Panią dr hab. Beatę Giesen, prof. UŁ z Wydziału Prawa i Administracji. Odpowiedzi te są dostępne na stronie https://noweksztalcenie.uni.lodz.pl/prawo-autorskie/

Bezpłatne szkolenia wspierające dydaktykę zdalną

Szkolenia realizowane przez Komisję ds. Doskonalenia Dydaktyki UŁ

Komisja ds. Doskonalenia Dydaktyki organizuje szkolenia z narzędzi do zdalnego nauczania: MS Teams i Moodle. Zapisy odbywają się przez stronę noweksztalcenie.uni.lodz.pl

Ustawianie wybranych uprawnień uczestników spotkania na MS Teams

Zwróćcie Państwo uwagę na ustawienia spotkań. Znajdziecie je Państwo edytując spotkanie w Kalendarzu, następnie wybierając „Opcje spotkania”. Zostajecie wówczas Państwo przekierowani na stronę logowania do konta Microsoft. Po zalogowaniu możliwe jest ograniczenie uprawnień studentów za pomocą wyboru „Kto może prezentować”. Opcja „Tylko ja” eliminuje ryzyko nieuprawnionych zachowań studentów wyłączając im możliwości zapisu lub innych niepożądanych działań.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w instrukcji

Zakładka Warsztat dydaktyka 

W zakładce Warsztat dydaktyka aktualizujemy dla Państwa zestaw przydatnych informacji obejmujących narzędzia i zasoby, które mogą wspomóc prowadzoną przez Państwa działalność dydaktyczną za pośrednictwem środków nauczania na odległość. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze zgromadzonymi tam informacjami, a także do dzielenia własnymi inspiracjami.
Najnowsze materiały zamieszczone w zakładce to:

  • filmy instruktażowe wykonane przez dra Przemysława Czajora
  • tła do pokoi w MS Teams
  • nagrania Komisji ds. Doskonalenia Dydaktyki UŁ m.in. ze szkolenia online z zakresu „MS Teams w kształceniu zdalnym i mieszanym”.

Organizacja pracy zdalnej

Z powodu ograniczeń w dostępie do indywidualnych kont na platformie MS Office 365, tworzenie zespołów, spotkań, zapisy studentów na kursy w MS Teams pozostają po stronie prowadzącego zajęcia lub koordynatora przedmiotu.
W przypadku platformy Moodle, kursy zostały założone i wstępnie skonfigurowane przez Centrum Informatyki UŁ. Kursy zostały założone na bazie informacji wprowadzonych do systemu USOS. Zapisy studentów na kursy pozostają po stronie prowadzącego zajęcia lub koordynatora przedmiotu.

Kontakt

• dr Przemysław Czajor (przemyslaw.czajor@uni.lodz.pl) – MS Teams, Moodle
• mgr Zbigniew Mikurenda (zbigniew.mikurenda@uni.lodz.pl) – Moodle
• Sekcja ds. informatyki (informatycy.wz@uni.lodz.pl) – MS Teams