Centrum Rozwoju DydaktykiCentrum Rozwoju Dydaktyki

Aktualności

Nowość na platformie e-Campus!

Od roku akademickiego 2019/2020 na platformie e-Campus zostały utworzone kursy odpowiadające wszystkim zajęciom prowadzonym na 1. roku studiów 1. stopnia na Wydziale Zarządzania UŁ. Każdy z wykładowców prowadzących zajęcia na 1. roku może zatem dodać materiały dydaktyczne za pośrednictwem platformy, dodatkowo studenci otrzymują dostęp do wszystkich kart przedmiotów.

Zapraszamy wszystkich prowadzących zajęcia na I roku I stopnia na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące możliwości, jakie oferuje platforma. Spotkanie odbędzie się 30 września 2019 r.

Zapraszamy na konsultacje i kursy z obsługi platformy e-Campus

Poziom podstawowy: Wprowadzenie do korzystania z platformy e-Campus (Moodle)

  • 19 listopada 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy

Poziom rozszerzony: Zaawansowane funkcjonalności platformy e-Campus (Moodle)

  • 19 listopada 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy