Centrum Rozwoju DydaktykiCentrum Rozwoju Dydaktyki

Zadania

Podstawowym zadaniem Centrum jest wspieranie pracowników Wydziału Zarządzania UŁ w trzech obszarach: dydaktyki, narzędzi i zasobów dydaktycznych.

Przedmiotem działalności Centrum jest w szczególności:

  1. Organizacja i rozwój wydziałowej oferty dydaktycznej na platformie e-Campus.
  2. Wsparcie pracowników WZ w zakresie umiejętności wykorzystywania platformy e-Campus w procesie dydaktycznym.
  3. Wsparcie pracowników dydaktycznych Wydziału Zarządzania w zakresie wykorzystywania nowych form i metod kształcenia w procesie dydaktycznym.
  4. Organizacja procesu doskonalenia warsztatu dydaktycznego pracowników WZ.
  5. Dbałość o aktywizację i dodatkową ofertę rozwojową dla studentów.

Zespół/Kontakt

dr Olga Drynia

mgr Ewelina Jaworska

mgr Zbigniew Mikurenda