Centrum Rozwoju DydaktykiCentrum Rozwoju Dydaktyki

Aktualności

Warsztat dydaktyka

W zakładce Warsztat dydaktyka aktualizujemy dla Państwa zestaw przydatnych informacji obejmujących narzędzia i zasoby, które mogą wspomóc prowadzoną przez Państwa działalność dydaktyczną za pośrednictwem środków nauczania na odległość.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z gromadzonymi tami informacjami, a także do podzielenia się swoimi inspiracjami.

Kursy na platformie e-Campus (Moodle)

Za zgodą Władz Uniwersytetu Łódzkiego automatycznie zostały uruchomione na platformie e-Campus (Moodle) kursy odpowiadające przedmiotom zdefiniowanym w systemie USOS na semestr letni 2019/2020.

W przypadku pytań dotyczących platformy e-Campus (Moodle) prosimy o kontakt ze Zbigniewem Mikurendą tel: 42 635 49 69, e-mail: zbigniew.mikurenda@uni.lodz.pl

Wysyłanie maili z USOSweb – USOSMAIL

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wysyłania maili z systemu USOSweb – USOSMAIL

Wszystkie kursy dla przedmiotów prowadzonych na 1. roku studiów 1. stopnia na platformie e-Campus

Od roku akademickiego 2019/2020 na platformie e-Campus zostały utworzone kursy odpowiadające wszystkim zajęciom prowadzonym na 1. roku studiów 1. stopnia na Wydziale Zarządzania UŁ. Każdy z wykładowców prowadzących zajęcia na 1. roku może zatem dodać materiały dydaktyczne za pośrednictwem platformy, dodatkowo studenci otrzymują dostęp do wszystkich kart przedmiotów.