Rekrutacja

CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia obejmują 228 godzin zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym 2-3 razy w miesiącu, w weekendy (w piątki w godz.  16.45-20.00, soboty w godz. 8.45-15.45 i wybrane niedziele od 8.45-15.45).

W związku z sytuacją epidemiczną zajęcia będą miały formę online przy wykorzystaniu platformy zdalnego kształcenia UŁ i MS Teams. Jak tylko sytuacja wróci do normy, zajęcia będą odbywały się hybrydowo lub stacjonarnie w gmachu Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 (3 przystanki tramwajowe od Dworców PKP i PKS Łódź Fabryczna).

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Rejestracja elektroniczna na studia podyplomowe Postgraduate Studies in Finance and Accounting trwa od 23 czerwca do 17 października 2021 r.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest przejście wszystkich etapów rejestracji elektronicznej oraz złożenie oryginałów wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

Dodatkowo do pobrania

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

CZESNE

Czesne za całe studia wynosi 7900 zł z możliwością wpłaty w dwóch równych semestralnych ratach. Opłaty wnoszone są na indywidualne konta słuchaczy podane przez Organizatora w procesie rekrutacji.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest wniesienie obowiązkowych opłat, zdanie egzaminów oraz uzyskanie wymaganych zaliczeń. Egzaminy i zaliczenia odbywają się bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych przedmiotów (nie ma wyznaczonej sesji egzaminacyjnej).

 

W dniu zakończenia studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Postgraduate Studies in Finance and Accounting.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Dla optymalizacji procesu kształcenia podczas zajęć na studiach podyplomowych  stosujemy różnorodne metody pracy np.:

  • wykłady i ćwiczenia
  • CASE STUDY
  • warsztaty
  • wymiana doświadczeń
  • dyskusje.

Zapewniamy naszym Słuchaczom wysokiej jakości materiały dydaktyczne (w wersji elektronicznej), z których mogą korzystać podczas zajęć i które stanowią bazę realizacji programu studiów.

Słuchacze otrzymują również najnowsze pozycje książkowe, które umożliwiają utrwalenie i rozszerzenie wiedzy przekazywanej podczas zajęć.

Dbając o jakość kształcenia prowadzimy stały monitoring jego poziomu merytorycznego i formy.