Program

Przedmiot Nazwa w jęz. angielskim Forma zajęć Prowadzący Rodzaj zaliczenia
Podstawy rachunkowości finansowej w jęz. ang.(F3/FA) Intro to Financial Accounting in English Warsztaty dr hab. Ewelina Zarzycka Zaliczenie
Podstawy rachunkowości zarządczej w jęz. ang.(F2/MA) Intro to Management Accounting in English Warsztaty dr hab. Ewelina Zarzycka Zaliczenie
Rachunek kosztów (F5/PM) Cost Accounting Wykład dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, prof. UŁ/ dr Żaneta Pietrzak Egzamin
Rachunkowość zarządcza (F5/PM) Mangement Accounting Wykład dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, prof. UŁ/ dr Żaneta Pietrzak Egzamin
MSR/MSSF (F7/FR) IAS/IFRS Wykład dr hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ Egzamin
Sprawozdawczość grup kapitałowych (F7/FR) Consolidated Financial Statements Wykład dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ Egzamin
Prawo handlowe i cywilne (F4/LW) Business Law Wykład dr hab. Szymon Byczko, prof. UŁ Zaliczenie
Rewizja finansowa (F8/AA) Audit Wykład dr Michał Wiatr Egzamin
Podatki (F6/TX) Taxes Wykład dr Agnieszka Wencel Egzamin
Zarządzanie fianansami (F9/FM) Financial Management Wykład dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ/dr Przemysław Czajor/ dr Jan Michalak Egzamin