Program

Przedmiot Nazwa w jęz. angielskim Forma zajęć Prowadzący Ilość godzin
Podstawy rachunkowości finansowej w jęz. ang.(F3/FA) Intro to Financial Accounting in English Warsztaty dr hab. Ewelina Zarzycka 24
Podstawy rachunkowości zarządczej w jęz. ang.(F2/MA) Intro to Management Accounting in English Warsztaty dr hab. Ewelina Zarzycka 24
Rachunek kosztów (F5/PM) Cost Accounting Wykład E dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, prof. UŁ/ dr Żaneta Pietrzak 20
Rachunkowość zarządcza (F5/PM) Mangement Accounting Wykład E dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, prof. UŁ/ dr Żaneta Pietrzak 28
MSR/MSSF (F7/FR) IAS/IFRS Wykład E dr hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ 32
Sprawozdawczość grup kapitałowych (F7/FR) Consolidated Financial Statements Wykład E dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ 16
Prawo handlowe i cywilne (F4/LW) Business Law Wykład Z dr hab. Szymon Byczko, prof. UŁ 16
Rewizja finansowa (F8/AA) Audit Wykład E dr Michał Wiatr 32
Podatki (F6/TX) Taxes Wykład E dr Agnieszka Wencel 32
Zarządzanie fianansami (F9/FM) Financial Management Wykład E dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ/dr Przemysław Czajor/ dr Jan Michalak 48
272