Kontakt i pozostałe informacje

Organizator studiów

Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 259

e-mail: wzrach@uni.lodz.pl

tel. 42 635 52 24

fax. 42 635 53 10

 

Kierownik studiów:

dr hab. Ewelina Zarzycka, ACCA

e-mail: ewelina.zarzycka@uni.lodz.pl

 

Sekretariat studiów

Marta Jasińska

90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 114

tel. 42 635 62 57

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

 

Rada Programowa

prof. dr hab. Ewa Walińska – Przewodnicząca

dr hab. Ewelina Zarzycka