Informacje ogólne

Organizatorem studiów podyplomowych jest Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu finansów i rachunkowości niezbędne dla zdobycia prestiżowej kwalifikacji ACCA.

Studia podyplomowe są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym. ACCA otwiera drogę do kariery na wielu stanowiskach związanych z finansami i rachunkowością. ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest prestiżową, organizacją oferującą możliwości rozwoju zawodowego w zakresie finansów, rachunkowości, a kwalifikacja ACCA cieszy się uznaniem wśród pracodawców. Dodatkowe informacje o ACCA dostępne są na stronie:http://www.accapolska.pl oraz http://www.accaglobal.com

Słuchacze uzyskają nowoczesną wiedzę, która umożliwi zrozumienie procesów finansowych zachodzących w biznesie oraz zapewni rozwój umiejętności i kompetencji ukierunkowanych na prowadzenie analiz biznesowych, interpretację danych pochodzących z systemu finansowo-księgowego oraz podejmowanie decyzji.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i ACCA oraz otrzymanej akredytacji, ukończenie programu studiów podyplomowych, zdanie egzaminów z akredytowanych przedmiotów pozwoli Słuchaczom na otrzymanie łącznie dziewięciu zwolnień z egzaminów z poziomów Applied Knowledge (AB, MA, FA) i Applied Skills (LW, PM, TX, FR, AA, FM).

Słuchacze mogą również skorzystać z programu stypendialnego ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP rejestrując się w ACCA na preferencyjnych warunkach finansowych (więcej informacji w zakładce ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP).

Dwa przedmioty na studiach będą prowadzone w języku angielskim. Pozostałe przedmioty i egzaminy w standardzie ACCA zostaną przeprowadzone w języku polskim.

Kadrę dydaktyczną stanowią wysoko wykwalifikowani pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Zarządzania UŁ posiadający wieloletnie doświadczenie w branży finansowej.

Planowany termin uruchomienia studiów: semestr zimowy (listopad) roku akademickiego 2021/2022 r. (warunek: minimum 25 słuchaczy).

Postgraduate Studies in Finance and Accounting – Exemptions Certificate